Liên hệ

Địa chỉ: B35 Đường 4A, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.3620.3312

Email: info@tiniboo.com

------------------------------------------------------------------

Sales: sales@tiniboo.com

Marketing: tinimarketing@tiniboo.com

Careers/ Other inquiries: roman.im@tiniboo.com