Địa chỉ: Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Vũng Tàu

Website: http://www.thegrandhotram.com/